הצעת חוק- מס ערך מוסף

כיום חיים בישראל למעלה ממיליון איש מתחת לקו העוני והפערים החברתיים והכלכליים באוכלוסייה רק הולכים וגדלים. אוכלוסיות מוחלשות מוציאות את עיקר כספן על מוצרי מזון בסיסיים, כך לדוגמה אוכלוסיות אלו קונות שמן פשוט ולחם אחיד רגיל, לעומת אוכלוסיות אמידות יותר אשר רוכשות שמנים ולחמים מובחרים שעלותם גבוהה יותר. אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה ניכרת במחיר של מוצרי מזון בסיסיים אלה, דבר אשר מקשה על האוכלוסיות המוחלשות לקנותם. העלייה במחירים נובעת, בין היתר, בשל עליות משמעותיות בתשומות המרכזיות. על כן, מן ה...
More

הצעת חוק- איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 נועד, בין היתר, למנוע את תופעת הסלקציה בכניסה למקומות בילוי, המופעלת פעמים רבות כלפי אנשים מארץ מוצא מסוימת או כלפי מי שחזותם יכולה להעיד על ארץ מוצאם. הסדרתם של מקומות הבילוי כעסקים הינה באחריות הרשויות המקומיות, המוסמכות לטפל בכל תחומי הרישוי של עסקים ואופן הפעלתם בתחומן, אבל אינן מורשות לטפל באופן התנהלותם של עסקים אלה בכל הקשור להתנהגות המפלה בה הם נוקטים כלפי המבלים בתחומי אותן רשויות. מוצע להוסיף ל...
More

הצעת חוק- פטור מתשלום דמי נסיעה בתחבורה ציבורית לעגלת ילדים

עידוד השימוש בתחבורה הציבורית חיוני מסיבות רבות שבראשן הפחתת זיהום האוויר והקלת העומס הרב בכבישים, שתוצאתו פגיעה בתוצרת הכלכלית של המדינה ופגיעה בבטיחות הנוסעים בדרכים. יתרה מכך, אזרחים רבים מסתמכים על התחבורה הציבורית כאמצעי היחיד לתנועה ממקום למקום. בשל כך, קבע המחוקק הסדרים שונים לעניין הנחות למשתמשים בתחבורה ציבורית. אולם, בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), התשס"ג–2003, נקבע כי העלאת עגלת ילדים ללא תשלום מותרת רק כאשר העגלה מקופלת. דבר זה מחייב אבות...
More

הצעת חוק- פטור והנחה לקטינים בתשלום דמי נסיעה בתחבורה ציבורית

עידוד השימוש בתחבורה הציבורית חיוני מסיבות רבות שבראשן הפחתת זיהום הסביבה והקלת העומס הרב בכבישים, שתוצאתו פגיעה בתוצרת הכלכלית של המדינה ופגיעה בבטיחות הנוסעים בדרכים. יתרה מכך, אזרחים רבים מסתמכים על התחבורה הציבורית כאמצעי היחיד לתנועה ממקום למקום. בשל כך קבע המחוקק הסדרים שונים לעניין הנחות למשתמשים בתחבורה ציבורית. בין היתר, עוגנה בסעיף 10 לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן–1989, זכאותם של אזרחים ותיקים להנחה בשיעור של 50 אחוז מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, וזאת אף כאשר הנסיעה נעשית באמצעות רכישת כ...
More

מי הכי חברתית? ואיך נעצרה המפלצת (23.3.2012)

לפני הכל, תרשמו: יום שישי הקרוב, 30 במרץ, בשעה 13:00. אני מזמין אתכם באופן אישי לכנס תמיכה גדול לקידום המאבק המשותף שלנו. כל החברים והתומכים, כל מי שכתב לי והתקשר ורצה לחזק ולעודד, וכל מי ששאל מה התכניות שלי ומה הלאה - זו ההזדמנות שלכם. ואל דאגה, לא יהיו רק נאומים. נרים כוסית, ויהיו הפתעות, ואפילו זמר... כל הפרטים בדף הארוע בפייסבוק,  והנה גם ההזמנה - תאשרו וניפגש. חוץ מזה, מושב החורף של הכנסת, המושב הכי סוער של הזירה הפוליטית מזה שנים, המושב שאחרי המחאה החברתית, נגמר. ואיך נגמר? כשהתנועה שלנו,...
More

מרצ ראשונה במדד החברתי, ניצן בשלישייה הראשונה

מושב החורף של הכנסת, המושב הכי סוער של הזירה הפוליטית מזה שנים, המושב שאחרי המחאה החברתית, נגמר. ואיך נגמר? כשהתנועה שלנו, מרצ, מובילה את המדד החברתי של הכנסת. ויש גם סיפוק אישי, כשאנשי "המשמר החברתי" בישרו לי שדורגתי כאחד משלושת הח"כים החברתיים ביותר. אז הנה הסיכום שלנו. חקיקה - מתחילת הכנסת ה-18 חוקים שאושרו סופית: חוק שירות התעסוקה - איסור אפליה עקב נטייה מינית חוק זכויות החולה - איסור אפליה מחמת גיל חוק פטור מארנונה למוסדות להכשרה, תעסוקה או שיקום נכי נפש חוק פיצויי פיטורים בשל התנדב...
More

המדריך לירושלמי החופשי

כמו אחרי תנומת חורף ארוכה, מתעוררות להן לאחרונה עוד ועוד יוזמות של אנשים וארגונים פרטיים הנאבקים למען ירושלים חופשית ופלורליסטית. תא הסטודנטים של מרצ באוניברסיטה העברית ופעילי הסניף הירושלמי של מרצ פתחו גם הם ביוזמה מבורכת מיפו וערכו רשימה של מקומות שפתוחים בירושלים בשבת לכדי מדריך אחד חשוב ומועיל. יש במאבקים הירושלמים משום אמירה ברורה וחזקה: לא ניתן לסגור את ירושלים - גם לציבור החופשי בבירה מגיע לחיות בצורה חופשית בשבת. המאבק שמובילים פעילי מרצ בירושלים הוא סמל למאבק בכפייה הדתית ולשמירה על או...
More