הצעת חוק- מענק ביטוח פנסיוני לחיילים משוחררים

הצעת חוק זו נועדה להבטיח את העתיד הפנסיוני של חיילי צה"ל בשירות חובה. הצעת חוק זו באה בעקבות צו הרחבה שניתן על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין המעסיקים במשק בנוגע להפרשת כספים לפנסיה לכל עובד ועובדת במדינה, והוחל על כלל העובדים מגיל עשרים ואחד ומעלה.   לפיכך מוצע בהצעת חוק זו כי המדינה, באמצעות הקרן לקליטת חיילים משוחררים, תפריש סכומים עבור ביטוח פנסיוני לכל חייל וחיילת בשירות חובה, עם שחרורם מצה"ל. חיילים וחיילות אלו מקדישים את מיטב שנו...
More

הצעת חוק- הנחה לסטודנטים בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית

בישראל יש כיום כ-245,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמאיות, אשר מהווים פלח שוק חשוב עבור שירותי התחבורה הציבורית. מטרת הצעת חוק זו היא לעודד סטודנטים להשתמש בתחבורה הציבורית במהלך לימודיהם האקדמאיים. הגברת השימוש בתחבורה הציבורית בקרב סטודנטים תסייע, בין היתר, לפתרון בעיית החנייה, שהיא בעיה רווחת בסביבתם של רוב המוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, ההנחה בתעריף דמי הנסיעה תקל על סטודנטים רבים, ובמיוחד אלה אשר משפחותיהם סובלות ממצוקה כלכלית. מדינות וערים רבות בעולם נוקטות במדיניות...
More

הצעת חוק- הוד"לים

באוגוסט 2011 התקבל בכנסת החוק להאצת תכנון ובנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א–2011 (להלן – חוק הוד"לים). הצעת חוק זו קוראת לבטלו לאלתר. ההחלטה להקים ועדות דיור לאומיות (וד"לים) כפתרון לבעיות המחסור בדיור ועליית מכירי הדירות ושכר הדירה היא שגויה, מכיוון שהיא עוקפת את הליכי התכנון התקינים ומאפשרת את קיומן של תכניות פגומות אשר אינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית. זאת, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על התכניות. אמנם ראוי לבחון דרכים לקיצור משך הזמן הנדרש לאי...
More

הצעת חוק- חינוך חינם לפעוטות

הזכות לחינוך היא זכות יסוד בסיסית ואחריות המדינה על מימושה עוגנה בחקיקה, בהיקפים שונים, לאורך השנים. עד שנת 1984 לימוד החובה חל על ילדים בגילאים חמש ומעלה. עם כניסתו לתוקף של תיקון מספר 16 לחוק לימוד חובה, הורחבה תחולת הוראות החוק לילדים בגילאים שלוש ומעלה ונקבעה תחולה הדרגתית של הוראות אלה לתקופה של שש שנים. עד כה הושלמה החלת החוק רק על כשליש מכלל הילדים בגילאים שלוש וארבע והשלמת ההחלה על כלל האוכלוסיה נדחתה שוב ושוב בחוקי ההסדרים השונים. לפיכך, מוצע לחייב את המדינה לפעול בהתאם להוראות החוק ולה...
More

הצעת חוק- אימוץ ילדים

במצב הקיים כיום בני זוג המבקשים לאמץ תינוקות לא יהודיים חייבים להעביר את התינוקות גיור אורתודוקסי בבית הדין לגיור קטינים שמטעם הרבנות הראשית, כאשר צו הגיור ניתן רק לאחר תקופת מבחן של הרבנות הראשית. נוסחו ההחלטי של סעיף 5 קבע כי ההוראה בדבר זהות בהשתייכות הדתית בין התינוק לבין הוריו המאמצים היא תנאי הכרחי שבלעדיו לא יינתן צו האימוץ. כיום, הרוב המכריע של התינוקות המאומצים בישראל מובאים מחו"ל באימוץ בין ארצי. מניסיון ממושך של השירות למען הילד בישראל עולה, כי בכל הקשור לגיור ילדים מאומצים שהוריהם...
More