הצעת חוק – פטור ממע"מ על ספרים ועיתונים

  מס ערך מוסף הוא מס רגרסיבי שמוטל ללא התייחסות לרמת ההכנסה ולכן בעיקרו הוא פוגע במעמד הביניים ובשכבות המוחלשות. ספרים מהווים צוהר חשוב לעולם התרבות המקומי והעולמי, בעוד העיתונות הכתובה הנה נדבך חשוב בחיי האזרחות. מטרת חוק זה הנה להנגיש לאוכלוסיה הרחבה את הספרים והעיתונים על מנת לאפשר נגישות נוחה לתרבות ולעודד אזרחות מתעניינת וביקורתית.  
More

בכירי הסופרים בישראל מתגייסים למען חוק הספר

בכירי הסופרים בישראל, ביניהם עמוס עוז, מאיר שלו, דוד גרוסמן, וא.ב. יהושוע, התגייסו לתמיכה בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, אותו מוביל ח"כ הורוביץ בשיתוף שרת התרבות לימור לבנת ויו"ר ועדת החינוך ח"כ זבולון אורלב. סופרי ישראל כותבים כי "אווירת השוק השוררת בענף פוגעת ביצירה הספרותית ומרתיעה את היוצרים מלעסוק בה, ולכן יש לפעול במהירות לקידום החקיקה שתתקן זאת". מאז שהחל הדיון הציבורי על החוק, נחשף הגמול המביש הניתן לסופרים בישראל. "אני מרוויח כשקל וחצי לספר", הכריז הסופר יורם קניוק בדיון מיוחד בכנסת...
More

הגנת הספרות והסופרים

הצעת חוק זו מבוססת על העקרונות כי הספרות, המקורית והמתורגמת, החדשה ושנכתבה לאורך הדורות, היא מרכיב מרכזי בתרבות ובזהות הישראליות, וכי יש לטפחה, לעודד את התפתחותה, ולהבטיח את נגישותה לכל תושב, תוך שמירה על ערכים ספרותיים ותרבותיים פלורליסטיים. למרבה הצער, זכויות סופרים אינן מוגנות, וכל שכרם הינו תוצאה של הסכמים חוזיים בינם לבין המוציאים לאור, אשר אמורים להגן על זכויותיהם.  לכן, יש להבטיח זכויות מינימאליות לסופרים, אשר תלויים במוציאים לאור לשם פרסום יצירתם. בנוסף, התעוררה בשנים האחרונות סוגי...
More 2 תגובות