הצעת חוק שירות אזרחי

בישראל כיום, רק חלק מהאוכלוסייה משרת שירות צבאי מלא, כולל שירות מילואים, וחלק קטן מאוד משרת בשירות אזרחי/לאומי. מצב זה יוצר אפליה קשה כלפי המשרתים וגם גורם להדרת מיגזרים ופיצול בחברה הישראלית. מטרת החוק המוצע לחייב צעירים – גברים ונשים - שאינם משרתים שירות צבאי, לשרת במסגרת של שירות אזרחי, וזאת מתוך ראיה הדוגלת בשיווין, חלוקה בנטל, צמצום האפליה וקידום שילובם של מגזרים שונים בחברה האזרחית בישראל. חוק זה מציע כי כל אזרח ותושב קבע יהיה מחויב בשירות החברה בין אם במסגרת שירות צבאי או שירות אזרח...
More

ועידת ריו + 20

20 שנים אחרי אג'נדה 21, אותה תכנית מפורסמת של האו"ם שנחשפה בוועידת ריו בשנת 1992, זה יקרה שוב. ועידת ריו יוצאת לדרך. מאז קרחונים רבים כבר הפכו מזמן למים וכל ילד כבר יודע מה ההשלכות של ההתחממות הגלובלית. העולם עשה דרך משמעותית בשינוי התודעתי לצורך לצמצם פליטה של גזי חממה, אך הדרך עוד ארוכה. הוועידה שתעסוק בפיתוח בר קיימא ובנסיון להתהוות דרך לשנים הבאות, נתקלת עד כה בחומה בצורה של חוסר הסכמות על רוב הסעיפים בין המדינות השונות. הוויכוח וחוסר ההסכמות שליוו את ועידת קופנהגן לפני שלוש שנים בין המדינות...
More