תיקון פקודת היערות

מתן סמכות למשרד להגנת הסביבה להגנה על שטחי היערות בישראל.

שמורות היער בישראל אינן רבות, ויש, כפי שמלמד שמן, לשמור עליהן מכל משמר. כיוון ששטחי יערות מיטיבים עם הסביבה בהיבטים רבים, החלטות לגרוע או להוסיף לשמורות אלה שטחים צריכה להתקבל בהסכמת השר להגנת הסביבה.

החוק הקיים מאפשר לשר החקלאות ופיתוח הכפר להכריז על שטח כשמור ליער, להגן על שטח היער מפני בניה ופלישה, וכן בסמכותו לגרוע שטחים משמורת היער. ללא תלות בזהות שר החקלאות או בהעדפותיו, ראוי שהחלטות שכאלה יתבצעו בתיאום ובהסכמת השר האמון על הגנת הסביבה.

שר החקלאות איננו מחויב לוועדות ציבוריות ולשקיפות בעת החלטתו. הוא אמנם צריך לקבל המלצות מקק"ל וממנהל מקרקעי ישראל, אך הוא איננו מחויב אליהן. למותר לציין כי מעולם לא השתמש שר החקלאות בסמכותו זו בכדי להוסיף שטחים לשמורות היער, לעומת שימוש נרחב שנעשה בסמכות הגריעה.

מוצע כי החלטות על הגדרת שמורות היער, גריעה או הוספה של שטחים לשמורות, הענקת זכויות לגורם פרטי בשטח השמורות והכרזה על אזורי יער כסגורים תתקבלנה בהסכמת השר להגנת הסביבה ותוך התחשבות בהיבט הסביבתי.

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *