להקצות באופן מיידי את התקנים שאושרו ותוקצבו לקיצור תורנויות המתמחים

עם מתמחים בבית החולים בנהריה.

(מכתב לראש הממשלה יאיר לפיד ולשר האוצר אביגדור ליברמן).

בחודש אוקטובר 2021 סיכמנו, שר האוצר, שרת הכלכלה ואנוכי, כי משך התורנות של רופאים מתמחים בבתי החולים יקוצר מ-26 ל-18 שעות לכל היותר. במסגרת זאת, סיכמנו כי מתווה הקיצור יחל באפריל 2022 בעשרה בתי חולים בפריפריה ובהמשך יורחב לכל בתי החולים בישראל.
לטובת תוספת התקנים הנדרשת לשם מימוש מתווה זה, הנחה שר האוצר להעביר למשרד הבריאות תקציב תוספתי בסך 30 מיליון שקל, בנוסף ל-36 מיליון שקל אשר סוכמו ואושרו בחוק תקציב המדינה לשנת 2022. ישיבה ממושכת בלשכתו של שר האוצר הסתיימה בלחיצות ידיים חגיגיות ובאמירה משותפת כי ממשלת השינוי שלנו מוציאה לדרך מהלך היסטורי והכרחי למען בריאות הציבור בישראל. בהתאם לסיכומים אלה, חתמה שרת הכלכלה על היתר מחייב המעגן את כללי העבודה החדשים.
לצערי, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 אשר יועד להיערכות לטובת קיצור התורנויות, וחרף עבודת מטה מעמיקה ביותר, התנער אגף התקציבים באוצר מהתחייבות שר האוצר ולא העביר לידי משרד הבריאות את התקציב שהובטח לתוספת התקנים. מאמצים כבירים מצד משרדי הבריאות והכלכלה להגיע להסכמות עם האוצר אשר יאפשרו את מימוש החלטת שלושת השרים במועדה וקיום ההיתר של שרת הכלכלה, נתקלו בהתנגדות. כך, בחודש אפריל האחרון התעוררו המתמחים לאותה מציאות של תנאי העסקה בלתי סבירים ולאכזבה קשה מהממשלה שלראשונה העניקה להם את היחס לו הם ראויים, אולם לא מימשה את ההסדר.
עוד לא מאוחר לתקן. היציאה המצערת לבחירות מוקדמות אמנם הצרה את מרחב הפעולה שלנו, ובהנחיית היועצת המשפטית לממשלה דחתה שרת הכלכלה את מועד כניסת ההיתר לתוקף לספטמבר 2023, אולם כדי להבטיח שקיצור התורנויות לא יידחה פעם נוספת יש להתחיל בהיערכות באופן מיידי, כאשר הקצאת התקנים לבתי החולים היא צעד ראשון והכרחי. בנוסף, ניתן להתחיל ולקצר את התורנויות במחלקות רבות גם בטרם ייכנס ההיתר לתוקף וחרף תקופת הבחירות. כל שנדרש הוא שהממשלה תעמוד בהתחייבותה והאוצר יקצה את התקנים הנדרשים להתנעת המתווה.
בימים אלה אנו עדים למחאה גוברת של המתמחות והמתמחים, במסגרתה מגישים רבים מהם מכתבי התפטרות. האיום בהתפטרות שגוי בעיני. למתמחים חלק חיוני בתפקוד התקין של מערכת הבריאות ואסור להעמידו בסכנה. מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות מתמודדים עם סיטואציה מורכבת וחוסר ודאות לגבי יכולתם לשמר את הפעילות השוטפת במוסדותיהם. אבל גם העסקה של רופאים מתמחים במשך 26 שעות ברצף (!) פוגעת בתפקוד התקין ובטיפול בחולים. מחאת המתמחים מבטאת מצוקה אמיתית ומוטלת עלינו החובה לעשות כל מאמץ כדי לתת לה מענה כאן ועכשיו.
אני מבקש כי נתכנס בהקדם כדי לבחון את האפשרויות העומדות בפני הממשלה בעת הזו, ולגבש הסכמה שתביא להתנעה ממשית של קיצור התורנויות באופן מיידי.

בברכה,
ניצן הורוביץ
שר הבריאות

העתק:
גב' אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה