חוק חובת חברות ממשלתיות לדיווח חברתי-סביבתי

מטרת התיקון המוצע הינה לעודד חברות ממשלתיות, אשר מהוות חלק נכבד בכלכלה הישראלית ובעלות השפעה רבה עליה, לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה.

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המודעות החברתית-סביבתית של חברות בארץ ובעולם והמונח "אחריות תאגידית" הופך להיות מטבע לשון שגור בפי מקבלי ההחלטות במספר רב של תאגידים. עסקים רבים בעולם פועלים כיום בפרויקטים חברתיים וסביבתיים רבים למען צמצום ההשלכות השליליות של פעילותם על הסביבה ולמען פיתוח בר-קיימא כחלק מנטילת אחריות חברתית-סביבתית.

במקביל לתהליך זה וכחלק בלתי נפרד ממנו התפתח גם נושא הדיווח החברתי-סביבתי (או בשמו האחר: דיווח קיימות), במסגרתו מדווחות חברות על השלכותיהן החברתיות והסביבתיות ופועלן בתחומים אלה. הרחבת הדיווח על ידי תאגידים בנושאים אלה הפכה לחלק מדרישת קרנות ומשקיעים רבים אשר בוחנים את התאגיד לא עוד רק לפי תוצאותיו העסקיות, אלא גם על פי קריטריונים חברתיים וסביבתיים.

הרציונאל העומד בבסיס הרחבת דרישות הדיווח בעולם בנושאים אלה כפול: ראשית, השפעה רבה מיוחסת לנושאים אלה על שוויה של החברה לטווח הארוך; ושנית, התפיסה כי התאגידים נושאים באחריות רחבה לגורמים חיצוניים לבעלי המניות גרידא.

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *