הצעת חוק – פטור ממע"מ על ספרים ועיתונים

 

מס ערך מוסף הוא מס רגרסיבי שמוטל ללא התייחסות לרמת ההכנסה ולכן בעיקרו הוא פוגע במעמד הביניים ובשכבות המוחלשות. ספרים מהווים צוהר חשוב לעולם התרבות המקומי והעולמי, בעוד העיתונות הכתובה הנה נדבך חשוב בחיי האזרחות. מטרת חוק זה הנה להנגיש לאוכלוסיה הרחבה את הספרים והעיתונים על מנת לאפשר נגישות נוחה לתרבות ולעודד אזרחות מתעניינת וביקורתית.