הצעת חוק – פטור מארנונה למעונות סטודנטים

מטרת ההצעה הינה לתת פטור מארנונה למעונות המשמשים למגורי סטודנטים אשר לומדים במוסד להשכלה גבוהה. מגורים במעונות סטודנטים זולים באופן משמעותי ממגורים בדירה שכורה, ולכן מספר

הסטודנטים שרוצים לגור במעונות עולה על יכולת האכלוס של המעונות. קריטריונים רבים עומדים בפני המוסד לשם קביעת הסטודנטים אשר יהיו זכאים להתגורר במעונות. אחד השיקולים המכריעים בקביעת זהותם של אותם סטודנטים הינו מצבם הכלכלי. אין זה ראוי להטיל ארנונה על מגורים המיועדים לסטודנטים שנאלצים לדור שם בשל מצבם הכלכלי. החיוב בארנונה מייקר את המגורים במעונות, ובשל כך מכביד על הסטודנטים שמתגוררים בהם.

על כן מוצע לפטור מעונות מתשלום ארנונה, דבר שיאפשר להוזיל את המגורים בהם. קבלת ההצעה תהווה נדבך נוסף בסיוע המדינה לצעירים המבקשים לרכוש השכלה, וזאת מתוך דאגה לעתידה.