הצעת חוק – פטור בתשלום דמי הנסיעה בתחבורה ציבורית לעגלת ילדים

עידוד השימוש בתחבורה הציבורית חיוני מסיבות רבות שבראשן הפחתת זיהום האוויר והקלת העומס הרב בכבישים, שתוצאתו פגיעה בתוצרת הכלכלית של המדינה ופגיעה בבטיחות הנוסעים בדרכים. יתרה מכך, אזרחים רבים מסתמכים על התחבורה הציבורית כאמצעי היחיד לתנועה ממקום למקום. בשל כך, קבע המחוקק הסדרים שונים לעניין הנחות למשתמשים בתחבורה ציבורית.

אולם, בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), נקבע כי העלאת עגלת ילדים ללא תשלום מותרת רק כאשר העגלה מקופלת. דבר זה מחייב אבות ואמהות לעוללים ולילדים קטנים, המבקשים לעשות שימוש בתחבורה הציבורית, להוציא את ילדם מהעגלה ולקפלה על מנת לעלות לאוטובוס. דבר זה יוצר מפגע בטיחותי חמור, שכן ההורה נדרש להחזיק את ילדו בידו האחת ואת העגלה המקופלת בידו השנייה, וכל זאת פעמים רבות כאשר האוטובוס נע. זאת ועוד, עגלות פתוחות מצוידות בדרך כלל במעצור בטיחות אשר מונע את טלטול התינוק וממזער את הסיכון לפגיעה בו בעת הנסיעה.

הצעת חוק זו נועדה לעגן בחקיקה ראשית את הפטור מתשלום עבור העלאת עגלות תינוק בעת נסיעה באוטובוס בקו שירות ובנסיעה ברכבת.