הצעת חוק – ביטול המס על מוצרי מזון בסיסים

כיום חיים בישראל למעלה ממיליון איש מתחת לקו העוני והפערים החברתיים והכלכליים באוכלוסייה רק הולכים וגדלים. אוכלוסיות מוחלשות מוציאות את עיקר כספן על מוצרי מזון בסיסיים, כך לדוגמה אוכלוסיות אלו קונות שמן פשוט ולחם אחיד רגיל, לעומת אוכלוסיות אמידות יותר אשר רוכשות שמנים ולחמים מובחרים שעלותם גבוהה יותר.

אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה ניכרת במחיר של מוצרי מזון בסיסיים אלה, דבר אשר מקשה על האוכלוסיות המוחלשות לקנותם. העלייה במחירים נובעת, בין היתר, בשל עליות משמעותיות בתשומות המרכזיות. על כן, מן הראוי שמדינת ישראל תיתן מענה לאוכלוסיות המוחלשות, על ידי הפחתת מחירי המוצרים, תוך קביעת מע"מ בשיעור אפס למוצרים אלו.

לפיכך, מטרת הצעת חוק זו הינה לקבוע מע"מ בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים, כפי שקיים במדינות רבות בעולם, על מנת להתמודד עם העלייה הצפויה במחירי מוצרים אלו.