בית ספר גזעני לא יקבל מימון ציבורי

לא יעלה על הדעת שמוסד יפלה תלמידים בגלל צבע עורם והמדינה תמשיך לממן אותו. זה שורש הבעיה במשבר בחינוך בפתח-תיקווה: הסירוב של בתי ספר דתיים פרטיים, המקבלים מימון כמעט מלא מהמדינה ומהרשות המקומית, לקלוט תלמידים אתיופים. ממש כפי שחלקם מסרבים לקלוט תלמידות מזרחיות, כגון בעמנואל.

לכן אביא להצבעה מחודשת, מייד עם סיום הפגרה, את הצעת החוק שלי לאיסור אפליה של תלמידים במערכת החינוך. הצעת החוק קובעת שלילת תקציב מבית ספר הנוקט באפליה .

דחיית הצעת החוק לפני שנה בדיוק היתה ביטוי לריקנותה המוסרית של הממשלה והעומד בראשה. זו היתה קבלה בוטה של האפליה והגזענות. כתוצאה מכך ארע המשבר בפ"ת. כעת תועלה מחדש הצעת החוק וכולנו נוכל לראות איך יצביעו השרים וחברי הכנסת על איסור אפליה במערכת החינוך.

 לא יתכן שמוסד המקבל מימון ציבורי כמעט מלא, ימשיך להיות מוגדר "כמוסד פרטי" ויתחרה במערכת החינוך הציבורית המדולדלת, ובמקביל ינקוט בגזענות ואפליה כלפי תלמידים.

 הצעת החוק מעניקה למשרד החינוך כלים אופרטיביים להתמודדות עם הגזענות והאפלייה המתגברות במערכת החינוך. החוק קובע כי אם נחשפת אפליית תלמידים במוסד חינוכי, ישלח שר החינוך דרישה למוסד להפסיק את האפליה במועד נקוב. אם המוסד לא יפסיק את האפליה, ישלול שר החינוך את תקציבו. בנוסף נקבע כי יתוקן חוק זכויות התלמיד כך שאיסור האפליה חל גם על חלוקה לקבוצות, הסעות, וכל פעילות חינוכית או חברתית שמוסד חינוכי מעורב בה.