חוק העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק

מטרת הצעת חוק זו להעניק לטובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק העדפה במכרזים פומביים והתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידות סמך. תו תקן ירוק ("התו הירוק") ניתן על ידי מכון התקנים למוצרים, שירותים או תהליכים אשר באחד או יותר מהשלבים במחזור חייהם הם בעלי השפעה פחותה על הסביבה, בהשוואה למוצר דומה אחר בעל ייעוד זהה ויעילות פעולה שאינה נופלת מאותו מוצר אחר. מוצר, למשל, יקבל תו תקן ירוק באם הוא מזהם פחות את הסביבה, משתמש בחומרים ממוחזרים ומפחית שימוש בחומרים מסוכנים. המטרה העיקרית של "התו הירוק" היא להגן ...
More