תיקון פקודת היערות

מתן סמכות למשרד להגנת הסביבה להגנה על שטחי היערות בישראל. שמורות היער בישראל אינן רבות, ויש, כפי שמלמד שמן, לשמור עליהן מכל משמר. כיוון ששטחי יערות מיטיבים עם הסביבה בהיבטים רבים, החלטות לגרוע או להוסיף לשמורות אלה שטחים צריכה להתקבל בהסכמת השר להגנת הסביבה. החוק הקיים מאפשר לשר החקלאות ופיתוח הכפר להכריז על שטח כשמור ליער, להגן על שטח היער מפני בניה ופלישה, וכן בסמכותו לגרוע שטחים משמורת היער. ללא תלות בזהות שר החקלאות או בהעדפותיו, ראוי שהחלטות שכאלה יתבצעו בתיאום ובהסכמת השר האמון על הג...
More