מה חסר לשמאל

סיפורי ההצתה וההסתה בגל השריפות, הבליטו תופעה משונה. הדוברים הרהוטים של הימין התבכיינו ללא הרף שהפוליטיקלי קורקט שמשליט כאן השמאל הדורסני, מונע להגיד במפורש ״את מה שכולם יודעים״: שהערבים אשמים. וזאת, בעודם זועקים בכל מיקרופון את הדברים האלה ממש: מאשימים, ללא ראיות, את הערבים כולם בהבערת המדינה. מי בדיוק סותם לך את הפה? תהיתי באוזני תקשורתן ימני בולט. על איזה ״פוליטיקלי קורקט״ ועל איזה שמאל אתם מדברים? רציתי להבין האם בימין באמת חושבים שהשמאל שולט בתקשורת ובמערכות מרכזיות אחרות? ואולי נגלה פתאום...
More