Between the Bataclan and Pulse: The Unique Suffering of Orlando Massacre's Victims

It wouldn’t have been any less bad if Omar Mateen had perpetrated the massacre at a “normal” club rather than a gay club, as did his terrorist colleagues who slaughtered innocent revelers at the Bataclan in Paris. Still, the attack at Pulse in Orlando deserves discussion because of the nature of the place, and not necessarily from the perspective of the Islamic State. To this murder corporation, Paris with its cultural and entertainment institutions is as filthy as Orlando with its amusement pa...
More 4 תגובות

שנתיים לפיגוע בברנוער

שנתיים חלפו מאז אותו לילה כואב במוצאי השבת ההיא בו גילינו כי השנאה סביבנו יכולה להרוג. חשבנו שאנחנו חסינים, שהתקדמנו והשארנו מאחור את הימים האפלים. בפיגוע נהרגו ליז טרובישי וניר כץ ז"ל ונפצעו 10 בני אדם מהם שני נערים שנשארו נכים כתוצאה מפציעתם הקשה. הלילה ההוא צריך להזכיר לנו כי גם היום יש מי שמסית ויש מי שלא יהסס לפגוע ולהרוג. וגם היום יש מי שחווים הדרה ומצוקה, שנזרקים מהבית והחברה שבה גדלו. בימים אלו כשהמילים "צדק חברתי" נישאות בפי כל, חשוב להזכיר כי מאבק הקהילה להכרה ולשוויון הוא הוא הצדק החב...
More

בני זוג מאותו המין בבית המשפט לענייני משפחה

חיים משותפים של בני זוג מאותו מין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו מין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו מין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.
More

הנאום של ניצן בעצרת בעקבות הרצח בברנוער

עצרת הזדהות סובלנות וזיכרון – כיכר רבין – 8 באוגוסט 2009 ח"כ ניצן הורוביץ מאז הרצח בשבת שעברה, אני חש, מדי יום יותר ויותר, שמשהו עמוק התרחש פה ואי אפשר, פשוט אסור, להמשיך בעסקים כרגיל. ולכן מהכיכר הגדולה הזו, כיכר יצחק רבין, אנחנו מרימים הערב קול נגד השנאה שאוכלת במדינה הזו! נגד האלימות שהיא אכן כירסום יסוד  הדמוקרטיה, כפי שאמר במקום הזה ממש לפני יותר מעשור... מהכיכר הזו אנחנו אומרים: מדינת ישראל היא מדינה חופשית, דמוקרטית, ונאורה – לא מדינה חשוכה, לא מפוחדת, לא מסתגרת בארון נעול של...
More

איסור הסתה לגזענות

הסתה כנגד קבוצות וציבורים שונים בחברה עלולה להביא לגזענות ואף למעשי אלימות. לנוכח זאת אסר המחוקק על הסתה לגזענות, וקבע זאת בסעיף 144א לחוק העונשין. הגדרת "גזענות" בסעיף זה כוללת  פעולות פוגעניות כנגד ציבור בשל צבע עור, השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. הצעת חוק זו באה להשלים את מהלך החקיקה ולהרחיב את הגדרת הגזענות בסעיף זה, החלה כיום על פרסום הסתה לגזענות והחזקת פרסומים גזעניים, ולהשוות אותה לקבוע בסעיף 144ו, המתייחס לעבירות שנאה, שהן עבירות שנעברו מתוך מניע של גזענות. סעיף זה קובע מפורשות כי ב...
More

החזרת הוצאות לנישאים בחו"ל

הזכות להינשא הינה זכות אנושית בסיסית המעוגנת גם בדין הבינלאומי וגם בדין והמשפט הישראלי. לפי החוק הקיים, לא ניתן לקיים נישואין אזרחיים בארץ. מאז הקמתה המשיכה המדינה את ההסדר שהפעיל השלטון הבריטי וקודם לו העותומאני, לפיו נישואין יערכו רק לפי דין אישי ורק למי שיש לו דין אישי. הסדר זה פוגע במספר קבוצות - חסרי דין אישי, כאלו שדינם האישי אוסר עליהם להינשא עם מי שהם חפצים להינשא לו, מי שמשתייך לעדה שאינה מוכרת וכן מי שחפצים להתחתן שלא לפי דין דתי כלשהו. מכל אלו נשללת הזכות הבסיסית להינשא במדינתם. ב...
More

חופש בחירה בנישואין וגירושין

הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר, שעל חברה מתוקנת להבטיח לכל תושביה ללא כל הפלייה; בהכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, נקבע בסעיף ט"ז: "כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת; הם זכאים לזכות שווה במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובעת ביטולם". במדינת ישראל היום, זכות זו אינה מובטחת לכל אדם. קיימות קבוצות גדולות, אשר המצב המשפטי הקיים, אינו מאפשר להם להינשא בישראל ולמעשה סובלים מאפליה מתמשכת מטעמי גזע, דת ומין; בנ...
More