בית ספר גזעני לא יקבל מימון ציבורי

לא יעלה על הדעת שמוסד יפלה תלמידים בגלל צבע עורם והמדינה תמשיך לממן אותו. זה שורש הבעיה במשבר בחינוך בפתח-תיקווה: הסירוב של בתי ספר דתיים פרטיים, המקבלים מימון כמעט מלא מהמדינה ומהרשות המקומית, לקלוט תלמידים אתיופים. ממש כפי שחלקם מסרבים לקלוט תלמידות מזרחיות, כגון בעמנואל. לכן אביא להצבעה מחודשת, מייד עם סיום הפגרה, את הצעת החוק שלי לאיסור אפליה של תלמידים במערכת החינוך. הצעת החוק קובעת שלילת תקציב מבית ספר הנוקט באפליה . דחיית הצעת החוק לפני שנה בדיוק היתה ביטוי לריקנותה המוסרית של הממשלה וה...
More

האופק הצר של משרד הפנים: גירוש הילדה

הביטו בה. חיוך אופטימי וקסום. תמימות ילדותית. זוהי הילדה אופק, בתה של עובדת זרה שהוחזקה במתקן כליאה, שנולדה וגדלה בישראל, מדברת עברית והיא ישראלית לכל דבר ועניין. שר הפנים אלי ישי החליט שאופק בת ה-4 וילדים כמוה מהווים "איום" על המדינה היהודית, החזקה שבמדינות המזרח התיכון. כן, שמעתם נכון, היא מסוגלת להרוג אותנו עם החיוך הכובש שלה. לכן החליט השר הנכבד שיש לגרש ילדים כמוה והוריהם. לאחר שאופק ואמה נעצרו על ידי יחידת עוז, הושמו במתקן כליאה בנתב"ג והיו מיועדות לגירוש, התערב ארגון "ילדים ישראלים" וה...
More

ח' זה חינוך! קונגרס החינוך השני בחיפה

לקראת פתיחת שנת הלימודים נערך כנס מרשים במאהל המחאה בחיפה שעסק בנושא החינוך. עשרות מתנדבים נרתמו להרים אירוע ענק שאירח מאות רבות של אנשים שבאו ביוזמתם.  בתחילת האירוע נערך פאנל בבמה המרכזית ולאחר מכן נערכו עשרות רבות של מעגלי דיון בנושא החינוך הציבורי אותם הנחו עשרות אנשי חינוך מהאקדמיה. המאבק הזה שממשיך והולך לו מביא לידי ביטוי את כל היופי שקיים בחברה שלנו ומוכיח לכל הספקנים שברוח ההתנדבות והיוזמה האישית, יכולים יחידים להשפיע ולעשות שינוי. מי שנכח בכנס לא יכל להתעלם מיכולת הארגון המרשימה שהפ...
More

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

עקרונות יסוד:  1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. מטרה:  2. חוק יסוד זה מטרתו להגן על הזכויות החברתיות של האדם, כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות חברתיות:  3. לכל תושב הזכות לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, ובכלל זה בתחומי העבודה, השכר ותנאי עבודה, בתחומי ההשכלה, הלימוד והחינוך ובתחומי הבריאות, הדיור והרווחה החברתית; זכות זו תמומש...
More

הו הא מי זה בא? מדינת הרווחה!

ימים מופלאים עוברים על ישראל. מאות אלפים צועקים ברחובות את העקרונות הסוציאל-דמוקרטיים שלנו: צדק חברתי, מדינת רווחה, דיור ציבורי, הפסקת ההפרטה… ועכשיו אנחנו ניצבים בפני האתגר המורכב של תירגום האנרגיות האדירות ליצירת שינוי אמיתי. זה לא יהיה קל ולא יקרה בין לילה, ועוד צפויות לנו אכזבות ומזומנים לנו מפחי נפש, אבל זה אפשרי יותר מאי פעם.  אנשי ראש הממשלה "חישבו" שהעלות של כל המאבקים החברתיים היא 60 מיליארד שקל. זה אמור להבהיל אותנו. אבל המספר הזה מגוחך, ובמיוחד מגוחכת הגישה מאחוריו. בלשכת רה"מ עוד חו...
More

הצעת חוק – פטור מארנונה למעונות סטודנטים

מטרת ההצעה הינה לתת פטור מארנונה למעונות המשמשים למגורי סטודנטים אשר לומדים במוסד להשכלה גבוהה. מגורים במעונות סטודנטים זולים באופן משמעותי ממגורים בדירה שכורה, ולכן מספר הסטודנטים שרוצים לגור במעונות עולה על יכולת האכלוס של המעונות. קריטריונים רבים עומדים בפני המוסד לשם קביעת הסטודנטים אשר יהיו זכאים להתגורר במעונות. אחד השיקולים המכריעים בקביעת זהותם של אותם סטודנטים הינו מצבם הכלכלי. אין זה ראוי להטיל ארנונה על מגורים המיועדים לסטודנטים שנאלצים לדור שם בשל מצבם הכלכלי. החיוב בארנונה מייקר ...
More

מצילים את הרפואה הציבורית בישראל

מחאת הרופאים נמשכת במלוא עוזה וד"ר לאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית, שפתח השבוע בשביתת רעב, החל במקביל בצעדה לירושלים.  כחוש מרעב בשמש הקופחת אך אופטימי מתמיד ומלווה בטובי הרופאים, הוא המשיך לגמוע בכל יום מרחק לא מבוטל שהביא אותו לבסוף לירושלים. השבוע ניצן הצטרף וצעד ביחד איתו ועם רופאים אחרים לאות הזדהות עם מאבקם הצודק. הרופאים נאבקים על קיומה של רפואה ציבורית איכותית ונגישה לכולנו. התביעות שהם מעלים, לא רק שהן צודקות, אלא חושפות את המציאות הקשה בבתי החולים איתה הם צריכים להתמודד. רופאים...
More