הצעת חוק- מענק ביטוח פנסיוני לחיילים משוחררים

הצעת חוק זו נועדה להבטיח את העתיד הפנסיוני של חיילי צה"ל בשירות חובה. הצעת חוק זו באה בעקבות צו הרחבה שניתן על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין המעסיקים במשק בנוגע להפרשת כספים לפנסיה לכל עובד ועובדת במדינה, והוחל על כלל העובדים מגיל עשרים ואחד ומעלה.   לפיכך מוצע בהצעת חוק זו כי המדינה, באמצעות הקרן לקליטת חיילים משוחררים, תפריש סכומים עבור ביטוח פנסיוני לכל חייל וחיילת בשירות חובה, עם שחרורם מצה"ל. חיילים וחיילות אלו מקדישים את מיטב שנו...
More