עזיבה מרצון לשוהים בלתי חוקיים

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספרם של מהגרי העבודה אשר איבדו מסיבות אלו ואחרות את רישיונות ישיבתם והפכו לשוהים בלתי חוקיים. רבים מהם מעוניינים לעזוב את ישראל. יש להם משפחות בארץ מוצאם או בארצות אחרות, והם מבקשים לאפשר להם להתארגן באופן כזה שיוכלו לעזוב את ישראל בצורה מסודרת. מטרת הצעת החוק לאפשר למהגרי עבודה השוהים בישראל ללא רישיון, לעזוב את ישראל מרצונם החופשי ללא צורך במעצרים וגירוש. מהגרי עבודה אשר יבחרו להצטרף להסדר זה, יקבלו רישיון ישיבה, הכולל רישיון עבודה, לשנה אחת, אשר תאפשר...
More