הגנת הספרות והסופרים

הצעת חוק זו מבוססת על העקרונות כי הספרות, המקורית והמתורגמת, החדשה ושנכתבה לאורך הדורות, היא מרכיב מרכזי בתרבות ובזהות הישראליות, וכי יש לטפחה, לעודד את התפתחותה, ולהבטיח את נגישותה לכל תושב, תוך שמירה על ערכים ספרותיים ותרבותיים פלורליסטיים. למרבה הצער, זכויות סופרים אינן מוגנות, וכל שכרם הינו תוצאה של הסכמים חוזיים בינם לבין המוציאים לאור, אשר אמורים להגן על זכויותיהם.  לכן, יש להבטיח זכויות מינימאליות לסופרים, אשר תלויים במוציאים לאור לשם פרסום יצירתם. בנוסף, התעוררה בשנים האחרונות סוגי...
More 2 תגובות