ניצן בראש ועדת עובדים זרים: המדינה ברחה מאחריותה

חילופין מעניינים ובהחלט בלתי-שגרתיים בכנסת: רגע לפני תום המושב, קיבלתי את ראשות ועדת העובדים הזרים, והחלפתי בתפקיד את ח"כ יעקב כץ (האיחוד הלאומי) שעמד בראש הוועדה החשובה הזו בשנתיים האחרונות. ועדת העובדים הזרים נוגעת בסוגיות החברתיות הקשות והסבוכות ביותר בישראל: עובדי סיעוד לקשישים, חולים ונכים, עובדי בניין, חקלאות, פליטים, מבקשי מקלט, מהגרי עבודה – מאות אלפי בני אדם שנמצאים בכל רחבי הארץ ובכל מיגזרי החברה הישראלית. המשותף לכל המיגזרים הללו הוא העובדה שהמדינה ברחה, הפקירה, התנערה מאחריותה: לזקנ...
More תגובה אחת

חוק הכבילה – הפקרת הקשישים והעובדים

חוק הכבילה שאושר בכנסת הוא חוק בלתי חוקתי, העומד בניגוד בוטה לפסיקת בית המשפט העליון. החוק יפגע פגיעה אסורה בזכויות יסוד של מהגרי עבודה, ובעיקר מהגרות עבודה. החוק ישיב על כנו את הסדר הכבילה למעסיק, לתחום עיסוק ואף לאזור גיאוגרפי - הסדר שלגביו נפסק על ידי בית המשפט כי הוא "עבדות בגרסה מודרנית".ממשלת ישראל הפקירה את ציבור הנכים והקשישים והחולים הסיעודיים, ומסיטה את כל הלחץ והאחריות לעבר מהגרי העבודה. הדרך הנאותה לטפל במצוקתם האמיתית של הנכים והקשישים היא באמצעות תיגבור שירותי הרווחה, כיאה למדינה מ...
More