הצעת חוק – פטור ממע"מ על ספרים ועיתונים

  מס ערך מוסף הוא מס רגרסיבי שמוטל ללא התייחסות לרמת ההכנסה ולכן בעיקרו הוא פוגע במעמד הביניים ובשכבות המוחלשות. ספרים מהווים צוהר חשוב לעולם התרבות המקומי והעולמי, בעוד העיתונות הכתובה הנה נדבך חשוב בחיי האזרחות. מטרת חוק זה הנה להנגיש לאוכלוסיה הרחבה את הספרים והעיתונים על מנת לאפשר נגישות נוחה לתרבות ולעודד אזרחות מתעניינת וביקורתית.  
More

הצעת חוק – ביטול המס על מוצרי מזון בסיסים

כיום חיים בישראל למעלה ממיליון איש מתחת לקו העוני והפערים החברתיים והכלכליים באוכלוסייה רק הולכים וגדלים. אוכלוסיות מוחלשות מוציאות את עיקר כספן על מוצרי מזון בסיסיים, כך לדוגמה אוכלוסיות אלו קונות שמן פשוט ולחם אחיד רגיל, לעומת אוכלוסיות אמידות יותר אשר רוכשות שמנים ולחמים מובחרים שעלותם גבוהה יותר. אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה ניכרת במחיר של מוצרי מזון בסיסיים אלה, דבר אשר מקשה על האוכלוסיות המוחלשות לקנותם. העלייה במחירים נובעת, בין היתר, בשל עליות משמעותיות בתשומות המרכזיות. על כן, מן ה...
More