חוק העדפת טובין ממוחזרים במכרזים ממשלתיים

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע מסגרת חוקית, אשר תחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים המפורסמים על ידם רכישת מוצרים ממוחזרים, כדוגמת מוצרי הדפסה מתכלים ממוחזרים הדומים באיכותם למוצרים מקוריים. בעולם כולו מקובל למחזר את ראשי הדיו והטונרים למדפסות ופקסים וזאת ממספר טעמים. מן הבחינה הכלכלית, שימוש במוצרי הדפסה מתכלים וממוחזרים מאפשר חסכון גדול בעלויות המגיע לכ- 40% - 30% ביחס לעלות מוצר מקורי. משרדי הממשלה ויחידות הסמך צורכות מוצרי הדפסה בהיקף של כ- 60 מליון ש"ח בשנה. מעבר לשימוש במוצרי...
More

איסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית מעוררת דאגה גוברת והולכת באירופה, בארה"ב וברחבי העולם כולו. דאגה זו נובעת הן מכמויות הפסולת הגדלות בהתמדה, פי שלושה מקצב הגידול של הפסולת הביתית והן מההכרה בגודל הסיכון הסביבתי והבריאותי הטמון בטיפול הלקוי בפסולת זו. מוצרים אלקטרוניים רבים הנמצאים בשימוש יומיומי בבתי המגורים ובמשרדים בישראל מכילים חומרים מסוכנים. במצב הקיים כיום בישראל, לא מתקיימת כל הפרדה של המוצרים האלקטרוניים בתום השימוש בהם מכלל הפסולת. הפסולת האלקטרונית המכילה מרכיבים מסוכנים נאספת עם הפסולת הביתית, נדחס...
More

העדפת טובין ממוחזרים

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע מסגרת חוקית, אשר תחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים המפורסמים על ידם רכישת מוצרים ממוחזרים, כדוגמת מוצרי הדפסה מתכלים ממוחזרים הדומים באיכותם למוצרים מקוריים. מבחינת שיקולים ערכיים וסביבתיים, בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות המיחזור למניעת הצטברות זבל וחומרים מזהמים שונים הפוגעים באיכות הסביבה. ראוי לציין, כי התיקון המוצע עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה בעניין מיחזור והפחתת פסולת במשרדי הממשלה וגופי הסמך , לפיה נאספים מוצרי ההדפסה המשומשים, וה...
More