הצעת חוק – הפחתת פסולת אריזות ומחזורה

פסולת האריזות מהווה מרכיב משמעותי מהמשקל הכולל של הפסולת הביתית בישראל. משקל פסולת האריזות הוא כ-21% מסך משקל כלל הפסולת הביתית, ונפחה מתוך סך הפסולת הוא 50%. כמות הפסולת הביתית והמסחרית בישראל בשנת 2006 הסתכמה ב-4,180,560 טונות, ופסולת האריזות מהווה כ-800,000 עד 900,000 טונות מתוכה באותה השנה, אשר רובה הגדול מטופל באמצעות הטמנה. בנסיבות אלה, הפחתה בכמות פסולת האריזות תוכל להפחית בצורה משמעותית גם את כמות הפסולת הכוללת בישראל ומחזורה יכול לתרום רבות לשיפור מאזן המחזור בישראל. בנוסף, על פי הערכת ...
More

חוק העדפת טובין ממוחזרים במכרזים ממשלתיים

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע מסגרת חוקית, אשר תחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים המפורסמים על ידם רכישת מוצרים ממוחזרים, כדוגמת מוצרי הדפסה מתכלים ממוחזרים הדומים באיכותם למוצרים מקוריים. בעולם כולו מקובל למחזר את ראשי הדיו והטונרים למדפסות ופקסים וזאת ממספר טעמים. מן הבחינה הכלכלית, שימוש במוצרי הדפסה מתכלים וממוחזרים מאפשר חסכון גדול בעלויות המגיע לכ- 40% - 30% ביחס לעלות מוצר מקורי. משרדי הממשלה ויחידות הסמך צורכות מוצרי הדפסה בהיקף של כ- 60 מליון ש"ח בשנה. מעבר לשימוש במוצרי...
More

חוק חובת מיחזור בבית עסק גדול

הגידול המהיר של האוכלוסייה על פני כדור הארץ והשיפור ברמת החיים מביאים לעליה חדה בצריכת מוצרים ולעלייה מתמדת בניצולם של חומרי גלם. קצב הגידול של כמות הפסולת בישראל כפול מקצב גידול האוכלוסייה. רוב הפסולת מורכבת מחומרים הניתנים למיחזור כמו נייר, פלסטיק, וזכוכית. מיחזור מהווה פתרון אידיאלי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית, משום שהוא חוסך בחומרי גלם ובעתודות קרקע רבות ומפחית נזקים שמקורם בהטמנה (מזבלות). בעולם המודרני חייו של אדם קשורים באופן הדוק למקום עבודתו. הקמת תשתית של מיחזור במקומות עבודה ...
More