הצעת חוק – חינוך חינם לפעוטות

הזכות לחינוך הנה זכות יסודית ובסיסית, והמדינה מכירה בזכות זו עבור ילדים מגיל שש ומעלה. עם זאת, ישנה משמעות אדירה לחינוך גם בגילאים צעירים יותר – גיל שלוש ומטה. הטיפול לו זוכים ילדים בגילים צעירים אלה (אפס עד שלוש) הנו משמעותי ביותר להתפתחותם הפיזית, הקוגניטיבית, והנפשית. ללא טיפול נאות, סביבה תומכת ומאתגרת - התפתחות הילד נפגעת. אולם, פעוטים רבים אינם זוכים לסביבה שכזאת: מעונות לפעוטים עולים הון עתק בישראל, בין 2,300 ₪ לחודש בגנים מפוקחים ע"י משרד התמ"ת, ועד 4,000 ₪ לחודש במעונות יום פרטיים. יש ל...
More

הצעת חוק – פטור מארנונה למעונות סטודנטים

מטרת ההצעה הינה לתת פטור מארנונה למעונות המשמשים למגורי סטודנטים אשר לומדים במוסד להשכלה גבוהה. מגורים במעונות סטודנטים זולים באופן משמעותי ממגורים בדירה שכורה, ולכן מספר הסטודנטים שרוצים לגור במעונות עולה על יכולת האכלוס של המעונות. קריטריונים רבים עומדים בפני המוסד לשם קביעת הסטודנטים אשר יהיו זכאים להתגורר במעונות. אחד השיקולים המכריעים בקביעת זהותם של אותם סטודנטים הינו מצבם הכלכלי. אין זה ראוי להטיל ארנונה על מגורים המיועדים לסטודנטים שנאלצים לדור שם בשל מצבם הכלכלי. החיוב בארנונה מייקר ...
More

הצעת חוק – ביטול חוק נהרי

מטרת התיקון היא לחזק את מערכת החינוך הממלכתית בישראל ולהעניק לה עדיפות על פני מערכות סקטוריאליות ופרטיות. בשל שינוי בחוק חינוך ממלכתי, משתתפות רשויות החינוך המקומיות בתקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בתחומן. השתתפות זו מחלישה באופן ישיר את מערכת החינוך הממלכתית, אשר מלכדת את כלל אזרחי המדינה ודואגת לרמה התחלתית ואחידה של ידע וערכים דמוקרטיים וחברתיים. תוצאה ישירה של תקצוב מוסדות החינוך המוכרים הלא רשמיים היא גריעה מתקציב בתי הספר הממלכתיים. המצב הקיים מעודד עמותות לפתוח בתי ספר פרטיים ש...
More

הצעת חוק לאיסור רוכלות רוחנית בקרבת מוסדות חינוך

התופעה בה אנשים וגורמים שונים מתמקמים בסמוך לשערי מוסדות חינוך ובתי ספר על מנת לשווק את מרכולתם הרוחנית והדתית הולכת ומתרחבת, ומקבלת ביטוי בתלונות רבות של גורמי חינוך, הורים ותלמידים. מגוון התופעות הוא רחב וכולל פעילות של רוכלות רוחנית, מיסטית אידאולוגית ודתית שבמקרים רבים נוגדת את עולם הערכים של בני הנוער ומשפחותיהם ושל מוסדות החינוך. בנוסף לפעולות השידול כוללת הפעילות גם חלוקת ממתקים והפצת קלטות וחומר כתוב. פעמים רבות מתבצע הדבר בדרכים מניפולטיביות הבאות לנצל את הסקרנות והתמימות של ילדים...
More