חוק חובת מיחזור בבית עסק גדול

הגידול המהיר של האוכלוסייה על פני כדור הארץ והשיפור ברמת החיים מביאים לעליה חדה בצריכת מוצרים ולעלייה מתמדת בניצולם של חומרי גלם. קצב הגידול של כמות הפסולת בישראל כפול מקצב גידול האוכלוסייה. רוב הפסולת מורכבת מחומרים הניתנים למיחזור כמו נייר, פלסטיק, וזכוכית. מיחזור מהווה פתרון אידיאלי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית, משום שהוא חוסך בחומרי גלם ובעתודות קרקע רבות ומפחית נזקים שמקורם בהטמנה (מזבלות). בעולם המודרני חייו של אדם קשורים באופן הדוק למקום עבודתו. הקמת תשתית של מיחזור במקומות עבודה ...
More