חוק חובת חברות ממשלתיות לדיווח חברתי-סביבתי

מטרת התיקון המוצע הינה לעודד חברות ממשלתיות, אשר מהוות חלק נכבד בכלכלה הישראלית ובעלות השפעה רבה עליה, לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה. בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המודעות החברתית-סביבתית של חברות בארץ ובעולם והמונח "אחריות תאגידית" הופך להיות מטבע לשון שגור בפי מקבלי ההחלטות במספר רב של תאגידים. עסקים רבים בעולם פועלים כיום בפרויקטים חברתיים וסביבתיים רבים למען צמצום ההשלכות השליליות של פעילותם על הסביבה ולמען פיתוח בר-קיימא כחלק מנטילת אחריות חברתית-סביבתית. במקביל ...
More