חוק ביצוע הפלה כזכות יסוד

ההסדר החוקי הקיים כיום גוזל מאישה הרה את עצמאותה ומונע ממנה שליטה ואחריות על הריונה: היעדר השליטה – החוק הישראלי קובע כי אישה הרה תלויה באישור הוועדה להפסקת היריון כדי להחליט האם להפסיק או להמשיך את ההריון. לפיכך, אישה הרה אינה יכולה להחליט באופן עצמאי ואוטונומי על הריון שאינו רצוי לה, בשום שלב משלבי ההיריון. אחריות פלילית של אישה ההרה – החוק קובע כי אישה לא תישא באחריות פלילית אם היא מסיימת הריון בלתי רצוי, הרופא המבצע את ההפלה הוא אשר עובר עבירה פלילית, שדינה עד חמש שנות מאסר. כלומר, האחריות ...
More

חוק הדיינים – שינוי הרכב ועדת המינויים

הצעת החוק עוסקת בשינוי הרכב ועדת המינויים, שעל פי הצעתה ממנה נשיא המדינה את הדיינים בבתי הדין הרבניים. מוצע להגדיל את מספר חברי בוועדה ולשנות את הרכב חבריה. הוועדה מונה כיום 10 חברים, ולכן לעיתים נוצר מצב של שוויון קולות דבר הגורם לעיכוב במינוי דיינים. לפיכך, מוצע כי גם וועדת המינויים לפי חוק הדיינים תורכב ממספר אי זוגי של חברים – 11 חברים. שינוי מספר חברי הוועדה למינוי דיינים יחליש את האלמנט הפוליטי בוועדה ויאפשר שימת דגש משמעותי יותר על הפן החברתי-ציבורי של החלטות הוועדה, תוך הבטחת ייצוגיות...
More

חוק הדיינים – מינוי נשים למנהלות בתי הדין הרבניים

במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים על ידי דיינים גברים בלבד. החוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מנהלית ולא שיפוטית. הצעת חוק זו נועדה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד. הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט. הצעה זו אינה עומדת בסתירה להלכה היהודית ועולה בקנה אחד עם חוק-יסוד: חופש העיסוק ועם ע...
More