ניצן בראש ועדת עובדים זרים: המדינה ברחה מאחריותה

חילופין מעניינים ובהחלט בלתי-שגרתיים בכנסת: רגע לפני תום המושב, קיבלתי את ראשות ועדת העובדים הזרים, והחלפתי בתפקיד את ח"כ יעקב כץ (האיחוד הלאומי) שעמד בראש הוועדה החשובה הזו בשנתיים האחרונות. ועדת העובדים הזרים נוגעת בסוגיות החברתיות הקשות והסבוכות ביותר בישראל: עובדי סיעוד לקשישים, חולים ונכים, עובדי בניין, חקלאות, פליטים, מבקשי מקלט, מהגרי עבודה – מאות אלפי בני אדם שנמצאים בכל רחבי הארץ ובכל מיגזרי החברה הישראלית. המשותף לכל המיגזרים הללו הוא העובדה שהמדינה ברחה, הפקירה, התנערה מאחריותה: לזקנ...
More תגובה אחת