הצעת חוק- הוד"לים

באוגוסט 2011 התקבל בכנסת החוק להאצת תכנון ובנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א–2011 (להלן – חוק הוד"לים). הצעת חוק זו קוראת לבטלו לאלתר. ההחלטה להקים ועדות דיור לאומיות (וד"לים) כפתרון לבעיות המחסור בדיור ועליית מכירי הדירות ושכר הדירה היא שגויה, מכיוון שהיא עוקפת את הליכי התכנון התקינים ומאפשרת את קיומן של תכניות פגומות אשר אינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית. זאת, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על התכניות. אמנם ראוי לבחון דרכים לקיצור משך הזמן הנדרש לאי...
More