חוק ביצוע הפלה כזכות יסוד

ההסדר החוקי הקיים כיום גוזל מאישה הרה את עצמאותה ומונע ממנה שליטה ואחריות על הריונה: היעדר השליטה – החוק הישראלי קובע כי אישה הרה תלויה באישור הוועדה להפסקת היריון כדי להחליט האם להפסיק או להמשיך את ההריון. לפיכך, אישה הרה אינה יכולה להחליט באופן עצמאי ואוטונומי על הריון שאינו רצוי לה, בשום שלב משלבי ההיריון. אחריות פלילית של אישה ההרה – החוק קובע כי אישה לא תישא באחריות פלילית אם היא מסיימת הריון בלתי רצוי, הרופא המבצע את ההפלה הוא אשר עובר עבירה פלילית, שדינה עד חמש שנות מאסר. כלומר, האחריות ...
More

ביטול ועדת הריונות

ההסדר החוקי הקיים כיום גוזל מאישה הרה את עצמאותה ומונע ממנה שליטה ואחריות על הריונה: היעדר השליטה – החוק הישראלי קובע כי אישה הרה תלויה באישור הוועדה להפסקת היריון כדי להחליט האם להפסיק או להמשיך את ההריון. לפיכך, אישה הרה אינה יכולה להחליט באופן עצמאי ואוטונומי על הריון שאינו רצוי לה, בשום שלב משלבי ההיריון. אחריות פלילית של אישה ההרה – החוק קובע כי אישה לא תישא באחריות פלילית אם היא מסיימת הריון בלתי רצוי, הרופא המבצע את ההפלה הוא אשר עובר עבירה פלילית, שדינה עד חמש שנות מאסר. כלומר, האחריו...
More