The right to have an abortion is healthcare

(דברים בכנס על עתיד ההפלות - מכללת נתניה). Prof. Jacob Hart - President of Natanya Academic College and Dean of the School of Health Systems Management; ‏Prof. Hadara Bar-Mor, Head of MA degree program, School of Law ‏Dr. Yehezkel Margalit and Yonatan Kanir ,Dear students and guests, ‏I am happy to speak to you at this important conference on the future of abortions. First of all, let me be clear. The right to have an abortion is healthcare. ‏Family planning and reproductive rights are cri...
More

הרחם בן ערובה? שיניתי את זה

תחשבו רגע על המילה "עגונה". כמה רוע ואכזריות יש בה. הרי מה זה "עגונה"? אזוקה, כבולה, כפותה. אבל לאו דווקא לבעלה (עוד מונח לא קל בכלל, אם חושבים על זה), אלא לריק, לאין, לכלום של בדידות וייאוש. נגזר עליה להיות עגונה לעד בייאושה. רק משום שהבעל נטש או נעלם. אם זה היה רק כלל דתי ארכאי, שעבר מן העולם יחד עם עוד אינספור הגבלות אכזריות על נשים – אז היינו מתייחסים לזה כאל אנקדוטה ארכיאולוגית ותו לא. אלא שההלכה ההזויה הזו, הדכאנית שלא תיאמן, ח...
More

זכות האישה על גופה – אחת מאבני היסוד של זכויות האדם

"מדוע לא השתמשת באמצעי מניעה?" – זו אחת השאלות המקוממות שבמשך עשרות שנים הופיעה בטופס רשמי של מדינת ישראל. נשים שרצו לעבור הפלה נאלצו להשיב על שאלות כאלה, ואף משפילות יותר, לפני שהן פונות לוועדות להפסקת הריון. לא עוד. הרבה שנים ניסו לשנות את המצב המעוות הזה. לחסוך מהנשים את השאלות החודרניות, את השקרים והבושה, את נסיונות השכנוע הבלתי-לגיטימיים, את ההתערבות בהחלטות של אישה על גופה ועל חייה. עכשיו זה קורה. מאז ומתמיד היו אלה חברות וחברי מרצ שהובילו את המאבק הזה, על אחת מאבני היסוד של זכויו...
More