כאשר דלת נסגרת, נפתחת אחרת

יש בכנסת עובד, בחור מסור מאוד בשם נ׳. הוא בעל צרכים מיוחדים, וגם יכולות מיוחדות. בין היתר, יש לו זיכרון מדהים. מספיק שנתקלת בו פעם אחת, ותמיד הוא יזכור את שמך. בכנסת כידוע עוברים הרבה אנשים, והוא זוכר את כולם. בקיצור, באותו יום בו התפזרה הכנסת בדמי ימיה, הבחור היה דווקא חייכני במיוחד. זו הזדמנות, אמר לי, והוא צדק. הרי מה בעצם קרה? רוב חברי הכנסת עמדו בפיתוי גדול ולא נכנעו. נתניהו וראשי בלוק החסינות הציעו הרים וגבעות לכל ח״כ מהמחנה שלנו כדי שיערוק. איש לא שבר את השורות. זה נצחון מוסרי מהדהד, ו...
More