החזרת הוצאות לנישאים בחו"ל

הזכות להינשא הינה זכות אנושית בסיסית המעוגנת גם בדין הבינלאומי וגם בדין והמשפט הישראלי. לפי החוק הקיים, לא ניתן לקיים נישואין אזרחיים בארץ. מאז הקמתה המשיכה המדינה את ההסדר שהפעיל השלטון הבריטי וקודם לו העותומאני, לפיו נישואין יערכו רק לפי דין אישי ורק למי שיש לו דין אישי. הסדר זה פוגע במספר קבוצות - חסרי דין אישי, כאלו שדינם האישי אוסר עליהם להינשא עם מי שהם חפצים להינשא לו, מי שמשתייך לעדה שאינה מוכרת וכן מי שחפצים להתחתן שלא לפי דין דתי כלשהו. מכל אלו נשללת הזכות הבסיסית להינשא במדינתם. ב...
More