אות שר הבריאות למקדמי בריאות: ״הזכות לבריאות היא החשובה מבין זכויות האדם״

אני שמח להיות איתכם פה בכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה, באירוע הענקת אות השר למקדמי בריאות. בעיני, הזכות לבריאות היא החשובה מבין זכויות האדם. היא הזכות לחיים עצמם - בלעדיה כל שאר הזכויות נפגעות. אנחנו יודעים כאן בחדר הזה שיש לציבור זכאויות רבות, זכויות שמגיעות לו, לנו, לפי חוק, אך שהן אינן נגישות לנו. כשצריך אותן, קשה לממש אותן. הזכות לבריאות לא יכולה להתממש אם הבריאות אינה מונגשת לכלל הציבור, בזמן סביר, באיכות טובה, בקלות. לכן, לקידום ומיצוי זכויות בריאותיות והנגשת מידע בריאותי יש חשיבות עצו...
More