החזית העממית

מי שהיה על הגשרים ובצמתים, מול בית ראש הממשלה ובכיכר - ורבים מכם היו ויהיו גם הלאה - ראה במו עיניו את השינוי. רבבות אנשים נחושים, מתל-חי עד אילת, עם מסר ברור: המושחת מבלפור נכשל באופן מחפיר וגורר את המדינה לתהום. זה פוליטי? בטח שזה פוליטי, האמא של הפוליטי. מי שמנסה להתחמק מהפוליטי יורה לעצמו ברגל. כי מה שאינו פוליטי הוא נטול השפעה. זה שמאל? חלק מהמפגינים הם שמאל. אני גאה בזה מאוד, ואנחנו עושים מאמץ כדי שיהיו יותר. יש במחאה הגדולה גם כאלה שלא מגדירים את עצמם שמאל, וזה לגיטימי לגמרי. האתגר שלנו: ל...
More