הגבלת פעולות אנשי דת בלתי-מורשים בצה"ל ובמשטרה

הצעת החוק באה למנוע מצב בו אנשי דת שאינם אנשי צבא, מגיעים למתקנים ולבסיסי צבא הגנה לישראל ולמתקנים משטרתיים לקיום טקסים דתיים, תפילות או מסעי "התעוררות" למיניהם, להטפה לחזרה בתשובה או לקיום מצוות הדת. בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל משרתים בני דתות שונות, וכן חילונים, וכל טקס או אירוע שמשתתף בו איש דת, עלול שתהיה בו משום כפייה דתית, או מראית עין של כפיה כזו. בחוק זה, "איש דת"  הוא רב, כומר, קאדי, או כל אדם אחר שהינו בעל סמכות או תפקיד באחת העדות הדתיות, וכן כל אדם המנהל תפילות או טקסים בעלי ...
More