חוק איסור הפעלת מפוחים

השימוש במפוחי אויר (מפוחים לאיסוף עלים) לניקוי רחובות, חצרות וגנים ציבוריים ופרטיים גורם לזיהום אויר קשה, לרעש, ומחולל מיטרדים הפוגעים בציבור. זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים: פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק - בתהליך שריפת הדלק נפלטים לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים, ובכלל זה בנזן 1 ו-3, בוטדיאן, אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים לאדם, וכיוצרי אוזון קרקעי. בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחומר חלקיקי. פיזו...
More

חוק למדיניות לאומית לשמירה על שטחים פתוחים

מטרת הצעת החוק היא אימוץ מדיניות לאומית שתבטיח את השמירה המירבית על השטחים הפתוחים בדור זה ובדורות הבאים. הצעת החוק הינה הצהרתית במהותה. היא מבטאת הכרה בחשיבות הלאומית של שטחים פתוחים ומנחה את הרשות המבצעת לפעול בדרך שתבטיח יעילות מרבית וחיסכון בשימוש במשאבי הקרקע ושמירה מרבית על השטחים הפתוחים וערכיהם. בשטחים הפתוחים מתקיימים ערכים בעלי חשיבות לאומית רבה שיש לשמור עליהם מכל משמר, כגון: ערכי טבע ונוף, מורשת פיסית, היסטורית, ותרבותית של הארץ ויושביה. בנוסף, יש לשמור על דמותה של הארץ באמצעות דא...
More

חוק איסוף תרופות

סקרים מצביעים על כך שכ-80% מהציבור בישראל נוהגים להשליך תרופות אשר אין בהם צורך, לפחי אשפה או לאסלות השירותים. השלכת תרופות לפחי האשפה או לאסלות השירותים גורמת לחלחול של שרידי אנטיביוטיקה, הורמונים וחומרים כימיים לקרקע ולמי התהום. חלחול זה עלול לגרום לנזקים בריאותיים וסביבתיים קשים, בהם התפתחות חיידקים עמידים, בעיות פריון, עלייה בתחלואה בסרטן וליקויים פסיכולוגים ונוירולוגים. חוק זה נועד למנוע היווצרות מפגעים בריאותיים וסביבתיים אלו, באמצעות הטלת חובת איסוף של תרופות הנמצאות בידי הציבור, על בתי ...
More