משתוללים בחליפות

הרבה אנשים חושבים, וחשבו כך בכל התקופות ובכל המקומות, שאלימות מאפיינת בעיקר אספסוף. הדיעה המקובלת היא שאנשים משכילים או בני מעמד גבוה, בכירים ומבוססים למיניהם, הם "מתורבתים", ולכן יותר שקולים, הומאניים. ותמיד יש סוג של הפתעה, אפילו תדהמה, מכך שהמשתולל הבולט איננו דווקא בחור חסר השכלה בגופיה מיוזעת עם שיער פרוע, אלא בכיר בחליפה ספון במשרד צונן. חשבתי על העניין הזה לא מעט השבוע. כאשר בתל-אביב עירי השתוללו ברחובות, ובכנסת השתוללו בוועדה שאני עומד בראשה: ועדת עובדים זרים. חשבתי על המשתוללים בחליפות...
More

לא להסתה, כן לפתרון אחראי: טיפול נכון במהגרי עבודה ומבקשי מקלט

בישראל הולך ומתבסס מצב של קבוצות אוכלוסייה חסרות מעמד קבוע. עד כה לא גובשה מדיניות ביחס לאוכלוסייה הזו בכלל, ולקבוצות השונות המרכיבות אותה בפרט. אי-קביעת מדיניות, למרות שאוכלוסיית הזרים נמצאת שנים רבות בישראל, יוצרת בעיות קשות ופוגעת בהתנהלות הרשויות וגורמים ממשלתיים ומקומיים. יש צורך דחוף לקבוע מדיניות ביחס ללא-ישראלים במדינה, ובכלל זה לגבש מדיניות הגירה ומדיניות טיפול במבקשי מקלט. רבים מהנכנסים לישראל מאפריקה ובעלי ההגנה הקבוצתית, משתייכים לקבוצות שסביר להניח כי בשנים הקרובות יהיה קשה להרחיקן...
More תגובה אחת