את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק

"קול באישה ערווה" הוא מונח דוחה. שלוש מילים שהן התמצית המזוקקת של דיכוי נשים והדרתן מהמרחב הציבורי השייך, כך סבורים הרבנים הראשיים למשל, לגברים בלבד. משום כך הם הפצירו ברמטכ"ל למחול לאותם צוערים שיצאו באופן מופגן מאירוע בו היתה שירת נשים. הפרשה הזו היא עדות נוספת להשפעה החמורה של גורמים דתיים קיצוניים על צה"ל. בעקבות דבריו של הרמטכ"ל כי הוא שוקל לשחרר חיילים מהופעות של נשים, פנינו, קבוצת חברי כנסת, לרמטכ"ל בדרישה להגן על הפלורליזם הדתי ועל זכויות הנשים בצה"ל ולעצור את הפגיעה השיטתית ביסודותיו...
More

הצעת חוק – הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית

בישראל יש כיום כ-245,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמאיות, אשר מהווים פלח שוק חשוב עבור שירותי התחבורה הציבורית. מדינות וערים רבות בעולם נוקטות במדיניות של מתן הנחות בדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, וראוי גם שהסדר כזה יונהג בישראל ויעוגן בחקיקה ראשית. מטרת הצעת חוק זו היא לעודד סטודנטים להשתמש בתחבורה הציבורית במהלך לימודיהם האקדמאיים. הגברת השימוש בתחבורה הציבורית בקרב סטודנטים תסייע, בין היתר, לפתרון בעיית החנייה, שהיא בעיה רווחת בסביבתם של רוב המוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, ...
More

הצעת חוק – פטור בתשלום דמי הנסיעה בתחבורה ציבורית לעגלת ילדים

עידוד השימוש בתחבורה הציבורית חיוני מסיבות רבות שבראשן הפחתת זיהום האוויר והקלת העומס הרב בכבישים, שתוצאתו פגיעה בתוצרת הכלכלית של המדינה ופגיעה בבטיחות הנוסעים בדרכים. יתרה מכך, אזרחים רבים מסתמכים על התחבורה הציבורית כאמצעי היחיד לתנועה ממקום למקום. בשל כך, קבע המחוקק הסדרים שונים לעניין הנחות למשתמשים בתחבורה ציבורית. אולם, בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), נקבע כי העלאת עגלת ילדים ללא תשלום מותרת רק כאשר העגלה מקופלת. דבר זה מחייב אבות ואמהות לעולל...
More

הצעת חוק – ביטול המס על מוצרי מזון בסיסים

כיום חיים בישראל למעלה ממיליון איש מתחת לקו העוני והפערים החברתיים והכלכליים באוכלוסייה רק הולכים וגדלים. אוכלוסיות מוחלשות מוציאות את עיקר כספן על מוצרי מזון בסיסיים, כך לדוגמה אוכלוסיות אלו קונות שמן פשוט ולחם אחיד רגיל, לעומת אוכלוסיות אמידות יותר אשר רוכשות שמנים ולחמים מובחרים שעלותם גבוהה יותר. אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה ניכרת במחיר של מוצרי מזון בסיסיים אלה, דבר אשר מקשה על האוכלוסיות המוחלשות לקנותם. העלייה במחירים נובעת, בין היתר, בשל עליות משמעותיות בתשומות המרכזיות. על כן, מן ה...
More

הצעת חוק – מיסוי רווחי תוצרים מים המלח

מינוי הוועדה לבחינת המדיניות הפיסיקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל בראשותו של פרופ' איתן ששינסקי (להלן: "ועדת ששינסקי"), על ידי שר האוצר, בחודש אפריל 2010, והמלצותיה, חידדו את הצורך בבחינה מחודשת של המדיניות הפיסקלית החלה על גורמים עיסקיים בגין שימוש תעשייתי במשאבי טבע נוספים של המדינה, כגון ים המלח. הטעמים למינוי ועדת ששניסקי ובעקבותיה חקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א–2011 חלים ביתר שאת בכל הנוגע למחצביי ים המלח. המדיניות הפיסקלית בנושא מחצבי ים המלח מבוססת על חקיקה אנכרוניסטית, הרווחיות כתוצא...
More