חוק העדפת טובין ממוחזרים במכרזים ממשלתיים

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע מסגרת חוקית, אשר תחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים המפורסמים על ידם רכישת מוצרים ממוחזרים, כדוגמת מוצרי הדפסה מתכלים ממוחזרים הדומים באיכותם למוצרים מקוריים. בעולם כולו מקובל למחזר את ראשי הדיו והטונרים למדפסות ופקסים וזאת ממספר טעמים. מן הבחינה הכלכלית, שימוש במוצרי הדפסה מתכלים וממוחזרים מאפשר חסכון גדול בעלויות המגיע לכ- 40% - 30% ביחס לעלות מוצר מקורי. משרדי הממשלה ויחידות הסמך צורכות מוצרי הדפסה בהיקף של כ- 60 מליון ש"ח בשנה. מעבר לשימוש במוצרי...
More

חוק העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק

מטרת הצעת חוק זו להעניק לטובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק העדפה במכרזים פומביים והתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידות סמך. תו תקן ירוק ("התו הירוק") ניתן על ידי מכון התקנים למוצרים, שירותים או תהליכים אשר באחד או יותר מהשלבים במחזור חייהם הם בעלי השפעה פחותה על הסביבה, בהשוואה למוצר דומה אחר בעל ייעוד זהה ויעילות פעולה שאינה נופלת מאותו מוצר אחר. מוצר, למשל, יקבל תו תקן ירוק באם הוא מזהם פחות את הסביבה, משתמש בחומרים ממוחזרים ומפחית שימוש בחומרים מסוכנים. המטרה העיקרית של "התו הירוק" היא להגן ...
More

חוק עדכון תכניות תכנון ובניה

לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם התבקשו מוסדות התכנון לתת היתרי בניה מכוח תכניות בנות עשר ועשרים שנה ואף יותר, כגון תכניות לייבוש ופגיעה בשטחים פתוחים בכנרת, יצירת מוקדי פיתוח בלב שטחים פתוחים ערכיים ועוד. לא פעם, מימושן של תכניות אלה צפוי לגרום נזק סביבתי והוא מנוגד למגמות תכנון ולתכניות מתאר חדשות יותר. זאת ועוד, התוכניות יכולות להיות מנוגדות לחקיקה חדשה שחוקקה בשנים האחרונות ומשנה את הכללים, הנורמות והחוקים. ואולם, על פי החוק והפסיקה, גם תכנית שאבד עליה הכלח עודנה תקפה. לכן, כדי לנסות ולצמצמם את...
More

בני זוג מאותו המין בבית המשפט לענייני משפחה

חיים משותפים של בני זוג מאותו מין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו מין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו מין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.
More

חוק חלוקת רכוש הוגנת בהליך הגירושין

מטרת חוק זה לוודא כי נשים לא יופלו לרעה בחלוקת הרכוש המשותף בהליך הגירושין בעקבות הדיון בעניינן בבתי הדין הרבניים, ובעקבות פסיקה המבוססת על הדין הדתי ולא על הדין האזרחי. כיום קיימת סמכות לבית הדין הרבניים לעסוק בנושא חלוקת הרכוש בין בני זוג המבקשים להתגרש במידה ואחד מבני הזוג כרך אותו לתביעת הגירושין שהגיש לבית הדין. טרם ניתן בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, החילו בתי הדין הרבניים את הדין הדתי על חלוקת הרכוש, בעוד שבית המשפט לענייני משפחה החילו את הדין האזרחי. ההבדל בדין שהוחל יצר ה...
More

חוק חובת חברות ממשלתיות לדיווח חברתי-סביבתי

מטרת התיקון המוצע הינה לעודד חברות ממשלתיות, אשר מהוות חלק נכבד בכלכלה הישראלית ובעלות השפעה רבה עליה, לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה. בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המודעות החברתית-סביבתית של חברות בארץ ובעולם והמונח "אחריות תאגידית" הופך להיות מטבע לשון שגור בפי מקבלי ההחלטות במספר רב של תאגידים. עסקים רבים בעולם פועלים כיום בפרויקטים חברתיים וסביבתיים רבים למען צמצום ההשלכות השליליות של פעילותם על הסביבה ולמען פיתוח בר-קיימא כחלק מנטילת אחריות חברתית-סביבתית. במקביל ...
More

חוק איסור הפעלת מפוחים

השימוש במפוחי אויר (מפוחים לאיסוף עלים) לניקוי רחובות, חצרות וגנים ציבוריים ופרטיים גורם לזיהום אויר קשה, לרעש, ומחולל מיטרדים הפוגעים בציבור. זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים: פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק - בתהליך שריפת הדלק נפלטים לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים, ובכלל זה בנזן 1 ו-3, בוטדיאן, אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים לאדם, וכיוצרי אוזון קרקעי. בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחומר חלקיקי. פיזו...
More