קידום הבריאות מתחיל הרבה לפני הרפואה

(דברים בישיבת ועדת השיפוט לאות השר למקדמי בריאות).

‎חברים וחברות יקרים,
‎צר לי שאני לא יכול להיות איתכם פיסית בישיבת וועדת השיפוט לאות השר למקדמי בריאות.
‎אני רוצה קודם כל, להודות לכם, חברי ועדת השיפוט, על שלקחתם על עצמכם לייצג אותי, בהתנדבות, ולבחור מבין 72 מועמדים מרשימיים ביותר את אלו היוצאי דופן באמת שעשו השנה מעל ומעבר כדי לקדם בריאות.
‎הזכות לבריאות היא בעיני זכות אדם בסיסית וראשונה במעלה – בלעדיה, שאר הזכויות לא יכולות להתקיים.
‎העבודה שלנו בתוך משרד הבריאות, היא להרחיב כמה שיותר את הזכות והנגישות לבריאות, ולצמצם ככל הניתן פערים על בסיס רקע כלכלי או חברתי.
‎קידום בריאות הוא אתגר שלנו במערכת. בניגוד למה שנדמה, אנחנו לא משרד הרפואה והטיפול, אלא משרד הבריאות, וקידום בריאות מתחיל הרבה לפני הרפואה.
‎זה נגישות למידע, לחינוך, לביטחון אישי, לתזונה, אורך חיים, קהילתיות ותרבות. ובקצה, נכנסים שירותי הרפואה, שנועדים למנוע התדרדרות ולטפל בתחלואה.
‎גם השנה לקחתם על עצמכם את התפקיד הלא פשוט של לבחור בין כלל המיזמים והפרוייקטים את אלו שבאמת עושים שינוי.
‎ורד, חברתי, יושבת ראש הוועדה, אני בטוח שבהנהגתך תקבלו החלטות מצויינות ותשקפו את עמדתי.
‎תודה רותם על ההובלה והדחיפה של הנושא במשרד, לשאר חברי הוועדה, עדינה, שמעון, רחל, אפרת, אבי, נעמה וורד, תודה על עבודתכם המסורה. חלקכם כבר השתתפתם בוועדה, חלקכם אף זכיתם בעבר באות. כולכם בעלי רקורד משמעותי ומרשים בתחום.
‎יישר כוח.