צעד היסטורי: תכנית ראשונה לטיפול מקיף בהתמכרויות

(תמונה: ביקור במלכישוע – כפר לטיפול בהתמכרויות – 29.11.2022).

דו"ח זה, מטעם הוועדה לקידום מערך הטיפול בהתמכרויות ובחינת העברת האחריות הביטוחית לקופות החולים, הוא בעל חשיבות רבה.
מאז כניסתי לתפקיד שר הבריאות, נחשפתי למצוקות הרבות הקיימות בתחום הטיפול בהתמכרויות. שנים של הזנחה ותיקצוב שאינו תואם את צרכי האוכלוסייה הביאו לפערים רבים שהולכים וגדלים. אני רואה זאת במו עיני. בשנה האחרונה אני נמצא בשטח ומסייר במרפאות, בתי חולים ומסגרות שונות המספקות שירותים למתמודדי בריאות הנפש. שירות אחד בולט בהיעדרו לרוחב המערכת כולה: טיפול בהתמכרויות.
תחילה חשבתי שאיני נחשף אליו מאחר והתחום מנוהל בנפרד – בתווך שבין משרד הבריאות, קופות החולים, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים והמגזר השלישי. סברתי שיש פערים בשירות, חוסרים ומצוקות, כפי שנחשפתי אליו בשאר השירותים בתחומים משיקים. אך הנחתי שקיימים מענים ושירותים כלשהם למתמודדים עם התמכרות ותחלואה כפולה.
נדהמתי לגלות שלא כך. דווקא בתחום הזה, האמון על אוכלוסיית קצה הזקוקה לטיפול רפואי, תרופתי, פסיכולוגי וסוציאלי באופן אקוטי, ושיכול להציל חיים, אין כמעט מערך טיפולי כלל.
שיהיה ברור – התמכרות היא אחת המגיפות החריפות במאה ה-21. התמכרות לסמים, אלכוהול, תרופות מירשם, מין, הימורים, למסכים – היא הפרעה נפשית.
ברפורמה בבריאות הנפש ב2015, תחום ההתמכרויות הוחרג מתחום בריאות הנפש, והאחריות הביטוחית עליו נשארה בידי משרד הבריאות. משרד הרווחה נותן מענה סוציאלי במקרי קצה קשים, ומשרד הבריאות מספק, כפי שתקראו בהמשך הדו"ח, מענה חלקי ומצומצם ביותר של טיפול תרופתי ומיטות גמילה קצרות טווח. מעבר לזה – אין.
הוועדה החשובה הזו מתווה לראשונה את הקמתו של מערך חדש בישראל לטיפול בהתמכרות. יישומו המוצלח של הדו"ח יפתח רצף מענים ושירותים שימנע התדרדרות. הוא יספק מענה מוקדם וחירומי למטופלים המתמודדים עם התמכרות, בשאיפה ליצור רצף מענים מקיף ומקצועי, אותו נוכל בבוא העת לכלול במסגרת שירותי הבריאות הניתנים באופן רציף, לפי חוק, על ידי קופות החולים.
הדו"ח הזה הוא למעשה ניסיון רציני ראשון להתמודד עם האתגר האדיר הזה. הצלחת הוועדה היא הצלחה של כולנו, לטובת בריאותם של אזרחי ישראל.
ברצוני להודות לחברי הוועדה שניגשו לנושא ברצינות, חריצות ומקצועיות, וסיפקו מסקנות חשובות וישימות בטווח זמנים קצר. אני מקווה שזהו הצעד הראשון בפיתוח מענה כולל וראוי לאחת מהמצוקות הגדולות של זמננו.
בברכה,
ניצן הורוביץ
שר הבריאות