עשרות שרים וח"כים לשעבר ממגוון מפלגות בקריאה משותפת: עצרו את ההפיכה המשטרית