מי אישר לפטר מורה בהריון?

האם משרד החינוך אישר את פיטוריה של מורה בבית ספר דתי בגלל שנכנסה להריון מתרומת זרע? והאם שר החינוך מתכוון להחזיר אותה לעבודה? זו השאילתה שהגשנו לו בעקבות המעשה הבזוי של פיטורי המורה ההרה. מעשה כזה הוא כתם על ישראל והופך אותה למדינה חשוכה ונחשלת. מי שפיטר את המורה ונתן גיבוי לפיטורים האלה, חייב להיות מודח לאלתר ממערכת החינוך.