מחוקקים ללא גבולות

אני שמח לבשר על יוזמה חדשה שאני מוביל – הקמת הסניף הישראלי של ארגון 'גלוב אינטרנשיונל'.

נפלה בחלקי הזכות לייצג את הכנסת בפסגה בינלאומית של מחוקקים מכל רחבי תבל בעניין משבר האקלים והדרכים להתמודדות עמו. הוועידה כונסה בקונגרס האמריקאי ובבנק העולמי בוושינגטון מטעם ארגון "גלוב הבינלאומי", בהשתתפות מחוקקים מכ-50 פרלמנטים בעולם, המתמחים בחקיקה סביבתית ומקיימת.
כינוס של מחוקקים ממדינות כה רבות אינו דבר של מה בכך, והוא מעיד על חשיבות הנושא. תופעת שינויי האקלים כבר גורמת לשינויים קיצוניים במדינות רבות, ויש אף כאלה, כגון מדינות איים שיוצגו בוועידה בצורה בולטת, המצויות בסכנה קיומית של ממש כתוצאה מעליית מפלס הים.
במהלך הכנס הדגשתי כי משבר האקלים כבר איננו עניין תיאורטי שיתרחש, אולי בדורות הבאים, אלא הוא קורה כאן ועכשיו, לנגד עינינו ממש. העולם כולו כבר מבין שחייבים להקצות משאבים לצמצום פליטת גזי החממה ולבלימת שינויי האקלים ההרסניים. בשם הכנסת בירכתי על הקמת השותפות הבינלאומית והבעתי תקווה כי תביא להאצה בחקיקת אקלים גם בישראל.
ישראל היא מדינה מובילה בתחומי המחקר והפיתוח בקנה מידה בינלאומי: בטכנולוגיות סולריות, פוטו-וולטאיות, טורבינות רוח ועוד. לפי נתוני משרד הכלכלה, ישראל היא מעצמת "קלינטק" עולמית. עם זאת, קשה להתעלם מהמרחק בין הקידמה הטכנולוגית המפותחת בארץ לבין היישום המועט של הטכנולוגיות הללו על ידי הממשלה.
במהלך הכנס הציעה לי מזכירות ארגון ה-'גלוב' להוביל הקמה של סניף של ארגון המחוקקים בכנסת. אני רואה בהצעה זו הזדמנות חשובה של הפרלמנט הישראלי לקחת חלק במאמץ העולמי להתמודדות עם שינויי האקלים ועם שיתוף פעולה בינלאומי בחקיקה סביבתית בכלל. האתגר העומד בפנינו ישפיע על חייהם של דורות רבים קדימה, עלינו להיענות לכך ולקחת חלק בהתגייסות העולמית, מה שגם יסייע רבות לחברה הישראלית.