חוק הכבילה – הפקרת הקשישים והעובדים

חוק הכבילה שאושר בכנסת הוא חוק בלתי חוקתי, העומד בניגוד בוטה לפסיקת בית המשפט העליון. החוק יפגע פגיעה אסורה בזכויות יסוד של מהגרי עבודה, ובעיקר מהגרות עבודה. החוק ישיב על כנו את הסדר הכבילה למעסיק, לתחום עיסוק ואף לאזור גיאוגרפי – הסדר שלגביו נפסק על ידי בית המשפט כי הוא "עבדות בגרסה מודרנית".ממשלת ישראל הפקירה את ציבור הנכים והקשישים והחולים הסיעודיים, ומסיטה את כל הלחץ והאחריות לעבר מהגרי העבודה. הדרך הנאותה לטפל במצוקתם האמיתית של הנכים והקשישים היא באמצעות תיגבור שירותי הרווחה, כיאה למדינה מתקדמת, הקצאת תקציבים נאותים לטיפול בחולים, וביקורים סדירים של עובדי רווחה בקרב האוכלוסיה הנזקקת, ולא כבילת עובדים בניגוד לכל נורמה אנושית בסיסית.