מניעת מאסר ילדים

הצעת חוק זו הינה יוזמה משותפת של ח"כ הורוביץ, האגודה לזכויות האזרח ומוקד עובדים זרים. מטרתה לסייע לנערים ונערות שהגיעו לארץ כפליטים ומבקשי מקלט. על פי הצעת החוק, תיאסר החזקתו של קטין עד גיל 14 במשמורת ותוגבל החזקתו במשמורת של קטין מעל גיל 14 לתקופה של ארבעה ימים.

כמו כן תחול חובה להביא את הנער לפני בית דין, לא יאוחר מ-24 שעות מעת תחילת החזקתו; ויובטח, שלנער יעמוד סיוע משפטי בהליכים למתן צו משמורת ובהליכי הביקורת על המשמורת.

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952, בו נקבעו הסדרים לגבי הרחקה מישראל והחזקה במשמורת עד לביצועה, אינו מבחין לעניין החזקה במשמורת בין קטינים לבין בגירים. תכליתה של הצעת חוק זו להתאים את ההסדרים שבחוק להוראות האמנה בדבר זכויות הילד, ולהבטיח את זכויותיהם של ילדים.

בעקבות העלאת הצעת החוק קבע משרד המשפטים נוהל המסדיר את נושא הנערים במשמורת. עם זאת, עדיין מוחזקים נערים במשמורת זמן רב ובתנאים לא פשוטים ועיקר מאמצינו מתמקדים בנסיונות לוודא כי הנוהל מייושם כלשונו.

 

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *