השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת

השדולה הסביבתית-חברתית היא אחת הגדולות, הפעילות, והפוריות בין שדולות הכנסת. יש לי הזכות לעמוד בראשה כיו"ר עמית לצדו של עמיתי וחברי ח"כ דב חנין. השדולה, כשמה כן היא, מדגישה את הקשר העמוק בין סביבה לבין חברה. בשדולה אנו דוגלים בכך שצדק חברתי וצדק סביבתי שלובים זה בזה, ולא ניתנים להפרדה. זוהי תפיסת הקיימות.

ככלל, הגנת הסביבה עוסקת ביחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו. הגדרת הפעילויות הכלולות בתחום איכות הסביבה עברה שינוי ניכר בדור האחרון. במובן הצר ביותר, דאגה לסביבה מתמצית בדאגה לחי ולצומח, ובעבר היה מקובל לראות בה פעילות של שימור טבע בלבד. אלא שבמשך השנים החלה להתגבש ההבנה שלא די בפעולות שימור כאלה, וכי הבעיות הנוגעות לסביבה הן רחבות ועמוקות יותר.

עם הזמן התפתחה ההכרה כי בעיות הסביבה אינן נוגעות רק לחיות בר או פרחים מוגנים, אלא גם ובעיקר לבריאותם, לביטחונם, ולאיכות חייהם של בני האדם היום ובעתיד. מורכבות זו נובעת מקיומם של קשרי גומלין עמוקים וסבוכים בין הפעילות האנושית לסביבה האקולוגית.

לאור קשרי גומלין אלה, התפתחה המודעות לכך שהגנה על הסביבה מחייבת את החברה האנושית למהלך מרחיק לכת: לא רק הקמה של שמורות טבע, אלא סידרה של שינויים משמעותיים, ביניהם מעבר למקורות אנרגיה חלופיים, שינוי במערכי התחבורה (מעבר לרכבים פחות מזהמים, הקטנת התלות ברכב פרטי, ואף שינוי כללי של תכנון התחבורה), טיפול נכון באשפה, מיחזור, שינויים בתחום הצרכנות, ועוד.

פעילות סביבתית נרחבת שכזו תוספת מקום הולך וגדל במרחב התקשורתי, הציבורי והפוליטי, והיא זה שבה עוסקים המשרדים לאיכות הסביבה שהוקמו ברוב מדינות העולם. המאמץ מתמקד בפיתוח טכנולוגיות טובות יותר לסביבה (כגון אנרגיה בת-קיימא, מיחזור, הפחתת זיהום וייעול השימוש במשאבי טבע) וכן בחקיקה ובאכיפה של תקנות וכללים נגד זיהום הסביבה. בתחום האקדמי והמסחרי נחקרות שיטות "ירוקות" יותר לייצור תעשייתי ויישומן בתחומים אחרים, כמו בניה או תחבורה; בתחומים כמו הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות ומדיניות ציבורית.

אנו סבורים כי תחום העיסוק הסביבתי רחב אף יותר, ומגיע לכדי תפיסה כוללת: הקיימות. במובנה הרחב זו היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. הקיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה לנו ולדורות הבאים מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. בהתאם לכך, כלכלה של קיימות היא כלכלה אקולוגית שמשולבים בה היבטים חברתיים, תרבותיים, בריאותיים ופיננסיים. חתירה לקיימות היא אתגר חברתי כולל. בכנסת אנו שמים את הדגש על שמירת טבע, תכנון סביבתי, מניעת זיהום, צדק חלוקתי, ניצול נכון והוגן של אוצרות הטבע שלנו, תכנון תחבורה, טיפול בפסולת, ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *