הצעת חוק – הפחתת פסולת אריזות ומחזורה

פסולת האריזות מהווה מרכיב משמעותי מהמשקל הכולל של הפסולת הביתית בישראל. משקל פסולת האריזות הוא כ-21% מסך משקל כלל הפסולת הביתית, ונפחה מתוך סך הפסולת הוא 50%. כמות הפסולת הביתית והמסחרית בישראל בשנת 2006 הסתכמה ב-4,180,560 טונות, ופסולת האריזות מהווה כ-800,000 עד 900,000 טונות מתוכה באותה השנה, אשר רובה הגדול מטופל באמצעות הטמנה. בנסיבות אלה, הפחתה בכמות פסולת האריזות תוכל להפחית בצורה משמעותית גם את כמות הפסולת הכוללת בישראל ומחזורה יכול לתרום רבות לשיפור מאזן המחזור בישראל. בנוסף, על פי הערכת ארגון אדם, טבע ודין, טיפול נכון בפסולת האריזות יגרור אחריו הפחתה של פליטת כמיליון טון גזי חממה בשנה.

חובת המחזור שבדין מטילה על כל רשות מקומית למחזור לפחות 25% מסך כל הפסולת בתחומה. מרביתן המכריע של הרשויות בישראל אינן עומדות ביעדי המחזור ושיעורי המחזור בהן עומדים על אחוזים בודדים בלבד. הדבר נובע מטעמים של כדאיות כלכלית בהם נאחזות הרשויות כצידוק לכך שהן מעדיפות את ההטמנה על פני המחזור.

הצעת החוק מעבירה את האחריות למחזור על יצרני ויבואני האריזות בהתאם לעיקרון "המזהם משלם". מוצע בזאת כי תקבע חובה על חייב במחזור לאסוף ולמחזר אריזות ופסולת אריזות של מוצריו, האחריות למחזור האריזות תועבר ליצרני ויבואני המוצרים הארוזים, שיפעילו תשתית מתקדמת, הכוללת התאגדות בתאגידים שיוקמו לצורך כך, לאיסוף וטיפול בפסולת. מוצע שבשנה הראשונה יפעל חייב במחזור למחזור של פסולת אריזות בשיעור של 50% מסך משקלם הכולל של כל האריזות שייבא או שיווק בישראל, 65% מהשנה הרביעית ו-70% מהשנה השישית. היעדים יעודכנו מדי מספר שנים בהתאם לנהוג בעולם בתחום. השר להגנת הסביבה ימנה ממונה שייפקח על ישומו של חוק זה, אשר היצרן או היבואן יחויב בדיווח לו, ואשר תהיה לו הסמכות לקנוס באמצעות עיצום כספי חייב במחזור אשר יחרוג מיעדים אלה. כן ימונו מפקחים אשר יפעלו לאכיפת הוראות החוק.

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *